Kuantum Özel Modeller


 • Neuro Marketing yani Nöro Pazarlama, insan beyninin pazarlama uyarıcılarına verdiği cevaptır.

 • Tüketiciyi satın almaya iten nedenlerin ardındaki düşünceyi anlama konusunda yardımcı olur.

 • Konumlandırma, ürün ve tüketici ilişkisini belirleme ve bu ilişkideki psiko-sosyal nedenleri ortaya çıkarma açısından hem tüketici hem de markalar için oldukça önemlidir.

 • Satın alma kararlarımız esnasında beynimizde neler olup bittiğini ve nelerden etkilendiğimizi ortaya çıkaran, kafamızdaki gizli kapıları açan sihirli bir anahtar gibidir adeta.
 • Ambalaj / Logo Analizleri

 • Afiş, Broşür Dizaynı

 • Outdoor Reklam Seçimi

 • İnternet Sitesi Tasarımı

 • Mağaza İçi Dizayn Çalışmaları

 • Raf Dizaynı Çalışmaları
  • Nöromatik Ölçümler (EEG)


  • Elektroensefalografi ya da EEG, beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçen bir yöntemdir. EEG, beyindeki 100 milyara yakın nöron hücresinin elektriksel iletişimini çok hassas bir biçimde ölçebilen bir beyin görüntüleme yöntemidir.

  • Karar bilimi çalışmalarında bilinçaltı ilk duyguları ortaya çıkarmakta etkilidir. Duyu-motor, bilişsel ve duygusal tepkilerde ölçülebilmektedir.


  • 1-Motivasyon (Güdüleme)
  • 2-Duygusal İlgi
  • 3-EKG Ölçümü


   1-Motivasyon (Güdüleme)
  • EEG sensörlerinden alınan verilerle oluşturulan ilk bilinçaltı verisi motivasyondur. İnsan davranışlarını uyaran süreci ifade etmektedir. Özellikle karar verme noktasına ulaşmak için bilişsel bağlamda harekete geçiş gösterdiğinden önemlidir.  • 2-Duygusal İlgi
  • İkinci bilinçaltı verisi ise ilgidir. İlgi seviyesi pozitif veya negatif heyecan durumuna dair zihinsel durumu göstermektedir. EEG ilgi verisinin yükselmesi, görsel işlemlerde olduğu gibi işitsel ve dokunsal uyaranlara olan dikkat tahsisi ile ilişkilidir. Yani bir deneğin ilgi seviyesi ne kadar yüksek çıkarsa, kişinin uyarana karşı dikkat tahsisi o kadar yüksek demektir.  • 3-EKG ÖLÇÜMÜ
  • EEG verilerinden elde edilen bu veri, örnek vermek gerekirse bilgisayar oyunlarında çözümün bulunamaması, oyunun neden olduğu bilinmeksizin kaybedilmesi gibi durumlarda yükselen bir grafik gibidir.


  Card image cap

  Biometrik Ölçümler

  Bilinçaltı tepkiler, sinirler vasıtasıyla beynin vücuda gönderdiği sinyallerle yüz kaslarındaki istemsiz kasılmalar, nabız, ciltteki elektrik yayılımı, terleme, göz bebeklerinin hareketleri ve sonulum gibi biometrik tepkilere dönüşür. Bu tepkilerin kaydedilmesi, özellikle spesifik duyguları belirlemek açısından çok önemlidir. Sonuçların anlamlı olabilmesi için elde edilen verilere/sinyallere güvenilir bir psikolojik davranış/duygu tanımı yapmak gereklidir.


  Ters etki altında oluşması muhtemel sinyallerden elde edilecek sonuçlar üzerinden yapılacak yorumlar güvenilir olmayabilir. Çünkü sinyallerin tam olarak hangi psikolojik sürecin sonucu olduğu genellikle bilinemez. Bu yüzden ters etki hatasını ortadan kaldırmak için biometrik ölçümlerin nörometrik ölçümlerle birlikte kullanılması gerekmektedir.


  1-Göz Takibi (Eye-Tracking)
  2-Yüz İfade Tanımlama (FACS)
  3-EKG Ölçümü
   1-Göz Takibi (Eye-Tracking)
  • Göz bebeği hareketlerinin ve büyüyüp küçülme düzeylerinin kaydedildiği bu yöntemde göz bebeklerini 60 Hz hızında kızılötesi bir ışınla takip ederek kayıt altına alınan bir sistem kullanılmaktadır.
   Gözlerimiz sürekli hareket halindedir. Bunların bir kısmı bilinçli hareketler olsa da çoğu bilinçaltı yapılan kontrolsüz hareketlerdir. Eye-tracking sistemi ile tüm odaklanma noktaları sırası ile belirlenebildiği gibi herhangi bir fotoğraf ya da videodaki en çok bakılan noktaları gösteren sıcaklık haritaları da çıkarılabilmektedir.

  • 2-Yüz İfade Tanımlama (FACS)
  • Yüksek çözünürlüklü bir kamera ile deneklerin görüntülerinin kaydedilmesi sonucu yüzdeki 22 kas grubuna bağlı olarak farklı duyguların ifadelerini 65 milisaniyelik hızda yakalayabilmektedir. Böylece istemsiz olarak bilinçaltının verdiği duygusal tepkiler de belirlenebilmekte ve söz konusu uyarıcı ile bağdaştırılan analiz yapılabilmektedir.
  • 3-EKG ÖLÇÜMÜ
  • EEG verilerinden elde edilen bu veri, örnek vermek gerekirse bilgisayar oyunlarında çözümün bulunamaması, oyunun neden olduğu bilinmeksizin kaybedilmesi gibi durumlarda yükselen bir grafik gibidir.