Kuantum Özel Modeller

Araştırma Detayları

Çalışmanın örneklemi belirlenirken SGK 2019 verileri baz alınarak illerde bulunan işyeri sayılarına göre il örneklem dağılımları gerçekleştirilmiştir. Örneklem aynı zamanda sektörel bazda da kotalandırılmıştır. SGK 2019 verileri baz alınarak Türkiye’de bulunan 15 ana sektör kırılımı ile de temsiliyet artırılmıştır. Çalışma kurgusu, soru formunun işlevselliğini artırmak için 3 varyant oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Her varyant toplam 7 kategoriyi içermektedir ve 1 varyant yaklaşık 25 dakika sürmektedir.Çalışma kapsamında kategori bazlı ödüle layık olan markalar, yukarıdaki tabloda bulunan kriterler bazında değerlendirilerek puanlandırılmıştır.
Değerlendirme kriterlerinin ana başlıkları; Marka Bilinirlik, Müşteriye Verilen Önem Düzeyi, Tanıma & Beğeni Analizi ve Markanın Tercih Edilme Durumu’dur.